NL | EN

Het is heerlijk om de schoonheid van het verleden te laten opleven in de luister van het heden.
Frederik Cnockaert zelfstandig conservator - restaurateur van schilderijen en beelden.

Uw kunstwerk is bij atelier Kerat in deskundige handen ! Ons restauratie atelier is vooral gefocust op het behoud en herstel van beelden en schilderijen op doek, paneel, metaal en andere dragers. Zowel oude kunst als moderne kunstobjecten behoren tot mogelijke projecten, waarbij er bij gelegenheid ook kan worden samengewerkt met specialisten uit andere vakgebieden zoals restaurateurs van beelden in steen, metaal, muurschilderijen en papier en textiel. 

Kunstwerken hebben vaak te lijden onder verwaarlozing, veroudering, verkeerd uitgevoerde restauraties, ongevallen,.. Kostbare werken staan bloot aan licht, temperatuur- en vochtigheidsschommelingen. Daarom is een regelmatig onderzoek door een deskundige gewenst. Bij dergelijk onderzoek stellen wij de hoogste eisen, waarbij de nieuwste technieken worden toegepast. Dit geldt evenzeer voor onze restauratiemethodes. Een kunstwerk is 'belangrijk' niet alleen financieel maar ook historisch en emotioneel.

Kerat beschikt over talrijke referenties in openbare en private collecties. Van de grotere tot kleine meesterwerken zoals een Rubens, Hans Memling, James Ensor, René Magritte, Paul Delvaux... e.a. allen werden aan onze zorgen toevertrouwd. 

De kosten van de restauratie van een object zijn afhankelijk van het aantal werkuren en materialen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Zodra u akkoord kan gaan met ons behandelingsvoorstel en de offerte, kunnen we de conservering of restauratie beginnen. In samenspraak met u bepalen wij een redelijke termijn voor de restauratie. Tijdens de restauratie stellen we eveneens een dossier op met foto’s die het restauratieproces weergeven en alle nuttige informatie over het kunstwerk. Dit is zeer belangrijk voor latere identificatie na een ongeval, diefstal of brandschade. Vakkennis en discretie zijn ook de begrippen die Atelier Kerat hoog in het vaandel draagt. Wij geven u graag advies omtrent het goed bewaren van uw gerestaureerde werken. 

U bent er welkom voor restauratie van kunstobjecten van oude meesters en hedendaagse kunst op doek en paneel, beeld (polychromie), hout, steen, metaal, email, textiel, (foto) papier en visuele media. Beluister dit audio fragment over op bezoek bij een top restaurateur op radio 1.  Op VTM was er een heel fijn TV-moment: instructief, en met veel humor. Zie hier het mp4 file fragment . Ziehier een Mp4 fragment over de gestolen maandag fragment in iedereen beroemd op tv1 en een Mp4 fragment over de restauratie van schilderij in Stadhuis Blankenberge . Onder stof en vergeelde vernissen kan een waardevol kunstwerk aan het licht komen, met een grote meerwaarde na restauratie. 

Gebruik aub zelf geen huis tuin en keuken middel, water, citroenen, ... Dit kan en zal op korte of lange termijn schade geven. Voor het schoonmaken van schilderijen worden alleen zorgvuldig zelf gemaakte bereidingen van chemische middelen gebruikt. Laat dit over aan de expert kunstrestaurateur Frederik Cnockaert die reeds 30 jaar werkt als erkend professioneel conservator restaurator met dit beroep. Erkenning: nr 052801 Registratie BE 0.455.459.540. klasse 1 d 23 Vergunning mbz klasse 1D23

Download hier het Kerat bv. Logo.pdf .en de  Download foto Frederik Cnockaert.pdf en Download foto.pdf