NL | EN

RESTAURATIE & CONSERVATIE

Een kunstwerk met liefde en vakmanschap gemaakt, verdient met respect te worden behandeld. Dat garanderen wij met een professionele behandeling en resultaat bij elke restauratie. Door onze deskundige behandelingen voorkomen we het verval van schilderijen op doek, paneel of andere dragers. Ook iconen, muurschilderijen, vergulde omlijstingen, decoraties, steen of gips, evenals houten polychrome beelden worden in ons atelier behandeld tot algehele voldoening.

U kan bij ons terecht voor alle nuttige en noodzakelijke onderhoud van kunstwerken die aan waardevermindering kunnen leiden. Dat betekent : reiniging van kunstwerken, het verwijderen van vernislagen, wegnemen van oude retouches, impregneren en/of bedoeking , dichten van gaten en scheuren door draden terug te verbinden, aanbrengen van nieuwe spanranden en of doublure, herstellen van barsten aan ornamenten en invullen van lacunes, retoucheren en uitvoeren van plaatselijke herstellingen met respect voor en het behoud van de oorspronkelijke karakter van het kunstwerk, behandelen van nog redbare brand en waterschade aan kunstobjecten, behandeling van houtworm en desinfecteren van schimmelaantasting

EXPERTISE & ADVIES

Kerat geeft u ook graag deskundig advies aangaande het onderhoud en de conservatie van kunstwerken. Een eerste richting gevende consultatie is gratis en vrijblijvend. Elk restauratieproject vereist een eigen aanpak, die in overleg met de klant wordt bepaald. Door onze specifieke ervaring in restauratietechnieken en onze grondige materialenkennis geven we een vakkundig en goed overwogen antwoord op alle vragen en problemen rond kunstwerken. Indien nodig roepen we de ondersteuning in van externe laboratoria om tot een verantwoorde oplossing te komen voor specifieke problemen. Omwille van deze troeven voert Kerat ook regelmatig expertises uit voor verzekeringsmaatschappijen als van de KBC en Ethias.

LEZINGEN

Op aanvraag geeft Frederik Cnockaert graag lezingen over kunst, restauratie, vervalsingen, de ouderdom en de stijl van een kunstvoorwerp en de wankele grens tussen kunst en kitsch. De kunstmarkt en kunstwaarde en alle gevaren hieromtrent worden hierbij aangestipt. De inhoud van een lezing wordt steeds aangepast aan de doelgroep. Na afloop kan de restaurateur-conservator vrijblijvend kunstwerken, die de aanwezigen hebben meegebracht, op hun huidige taxeren. De lezingen kunnen doorgaan in het restauratieatelier Kerat zélf ofwel op een gewenste locatie. Met veel beeldmateriaal uit de praktijk wordt dieper ingegaan op ‘Echt kunst en Vals’.
Een lezing op verplaatsing kan voor 250€ excl. BTW, plus 1€/km verplaatsingsvergoeding.

RONDLEIDINGEN

Graag ontvangen wij bezoekers in groep in onze ateliers en op ons historisch domein. Wij maken ons graag vrij voor een afspraak, zowel tijdens de dag en / of s’ avonds en het weekend.
De kostprijs voor een rondleiding is 7€ per persoon excl. BTW. De minimum vergoeding voor een groep is 95 € excl. BTW.