NL | EN

Schilderij na de reiniging

painting after cleaning

Detail Maria ten hemelopneming

Maria after cleaning restoration

Schilderij OLV ten Hemel opneming G. de Craeyer

Cleaning painting Holy Mary Assumption Gaspar de Craeyer

Antwerpen musea tijdens reiniging

Antwerp Museum during restoration

Restauratie schilderij eiken paneel naar H Memling

Restoration master painting panel after H. Memling

Eglon van der neer Museum

Abduction helena eglon v.d. Neer

Ensor de sirene roept na reiniging

Ensor Siren calling after Cleaning

Ensor de roep vd sirene reiniging

Ensor the siren is calling cleaning

Schilderij voor en na restauratie

Painting before and after cleaning

Restauratie in kerk Zutendaal

Restauration church Zutendaal

restauratie omlijstingen kaders

restoration frames gold gilding

Schilderij tijdens de reiniging

Painting during the cleaning

Restauratie kasteel Ravenhof Torhout

Art creation on demand for castle

Restauratie schilderij Nattier

Restoration oil on canvas by Nattier

Naakte vrouwen P. Delvaux

Women on beach delvaux

Schilderij Andreas Schelfhout voor en na reiniging

Painting by Andreas Schelfhout before - after cleaning

Staakmadonna Adolphus Kerk

Madonna statue Adolphus church

preekstoel Bertinus kerk Poperinge

pulpit Saint Bertinus church

casino kursaal oostende

casino kursaal oostend

Terracotta P. Caille Kursaal Oostende

Sculpture P.Caille kursaal Oostend

Restauratie houten beeld 15 de eeuw

Restoration wooden sculpture 15th century

Polychromie replica verdwenen soldaat St- Martinus kerk Zomergem

Polychrome replica Lost soldier retable church Zomergem

Reiniging beeld Giacometti

Cleaning sculture giacometti

Verwijdering nicotine op schilderij

Removal nicotine on painting

Abraham Janssens Private Collectie

Abraham Janssens Private collection

R. Magritte vrouw met spiegel

Women with mirror R. magritte

Niki de Saint Phalle beeld BRAFA

N.de S. Phalle BRAFA BRussels Art FAir

Madonna beeld private klant

Maria sculpture private client

Sedes Sapiëntiae Lembeek

Sedes Sapiëntiae Lembeek

Museum M Leuven Vlaamse Primitief

Flemish primitive Museum M Louvain

Dephine Boël Koksijde Papier-Mâché

The Royal Sacred Four Legged Monster

Museum Roubaix la piscine

Musée d'art of city Roubaix

Herstel bladgoud

Restoring gilding

Navigo Nationaal Visserijmuseum

National Fisheries Museum

Eigen werk olieverf op doek

Creation oil on canvas by kerat

Hoofdaltaar St. Antonius Kerk Blankenberge

Altar piece of st Anthony church Blankenberge

Cnockaert Frederik in zijn atelier

Frederik Cnockaert in art studio

Portret creatie in opdracht Sagan

Portrait creation in comission

Breughel de jonge na reiniging

Breughel the younger after cleaning

Emile Claus reiniging op radio 2

Cleaning Emile Claus live on radio

Breughel de jonge voor reiniging

Breughel the younger before cleaning

Haven Zeebrugge kunst collectie

Port of Zeebruges Art collection

Rijker dan je denkt

Fake or Fortune

Maria beeld Kerk Jumet

Maria sculpture church Jumet

Schilderij collectie haven stad Brugge

Painting collection port city of Bruges

G de craeyer O.L.V. kerk Parike

G de Craeyer in Parike church

Schilderij voor de reiniging

Painting before cleaning