NL | EN

Restauratie schilderij eiken paneel naar H Memling

Restoration master painting panel after H. Memling

Restauratie schilderij E v.d. Neer 17 de eeuws

Restoration painting by E.v.d Neer 17 th century

Restauratie Eglon v.d. neer datering 1654

Restoration abduction helena eglon v.d. Neer 1654

Het pootje baden voor reiniging J. Ensor

The siren calling before cleaning J. Ensor

De sirene na de reiniging J. Ensor

After Cleaning painting J. Ensor

Schilderij A. Schelfhout voor en na reiniging

Painting Schelfhout before - after cleaning

17 de eeuws schilderij kerk Parike

Old master painting church parike

Schilderij OLV ten Hemel opneming G. de Craeyer

Cleaning painting Holy Mary Assumption Gaspar de Craeyer

Naakte vrouwen P. Delvaux

Women on beach delvaux

Restauratie in kerk Zutendaal

Restauration church Zutendaal

16de eeuws paneel Musea Antwerpen

16 th century panel Museum Antwerp

Theodoor van Loon aanbidding koningen

Adoration of the Magi by LOON

Maria beeld Kerk Jumet

Maria sculpture church Jumet

Schilderij creatie opdracht portret Sagan

Painting portrait in comission for Sagan

Schilderij J.d. Backer voor en na reiniging

Painting before and after cleaning J.D.Backer

Onze Lieve Vrouwe uit de Kerk Lembeek

Assumption Mary painting church lembeek

Restaurateur Frederik Cnockaert in zijn atelier

Conservator Frederik Cnockaert in art studio

restauratie van omlijstingen kaders

restoration frames gold gilding

schilderij uit kerk Parike tijdens retouche

fine art painting 17 siècle church Parike

Restauratie schilderij Nattier

Restoration painting by Nattier

Magritte restauratie 'de vloek'

Magritte restoration 'the curse'

Schilderij restauratie creatie opdracht Oostend

Painting creation commission beach Oostend

G. De craeyer O.L. Vrouw Parike

Gaspar de Craeyer Parike church

Restauratie houten beeld 15 de eeuw

Restoration wooden sculpture 15th century

Maria beeld en altaar Kerk Lembeek

Maria altar piece church Lembeek

Terracotta P. Caille Kursaal Oostende

Sculpture P.Caille kursaal Oostend

Dephine Boël Koksijde Papier-Mâché

The Royal Sacred Four Legged Monster

Niki de Saint Phalle beeld

Niki de Saint Phalle sculpture

Verwijdering nicotine op schilderij

Removal nicotine on painting

Herstelling altaar Antonius Kerk Blankenberge

Altar piece Anthony church Blankenberge

Herstel bladgoud

Restoring gilding

Museum M Leuven Vlaamse Primitief

Flemish primitive Museum M Louvain

Madonna beeld private klant

Maria sculpture private client